Kategorie

Producenci

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU 14 dni kalendarzowychZamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Kupującego. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona tak, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu.

Możliwość zwrotów nie obejmuje towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta, chyba, że producent wyrazi na to zgodę.


UWAGA!

Nie odbieramy przesyłek za pobraniem!Do zwracanego towaru zaleca się dołączyć kopię rachunku, faktury lub inny dokument (np. formularz) mający na celu zidentyfikowanie transakcji sprzedaży.
Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie od dnia otrzymania przez 24VDC.pl zwróconego towaru, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez 24VDC.pl na wskazane przez Kupującego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką lub za pomocą przelewu.

 

­­­WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: VDC Automatic s.c. , ul. Słowiańska 1/9 B, 93-101 Łódź, e-mail: sklep@24vdc.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(ów)

………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………

Informacje od Klienta (nieobowiązkowe np. nr faktury, forma zwrotu płatności lub inne)

………………………………………………………………….............................................................

Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności (przelewem: na rachunek bankowy – proszę podać numer konta bankowego) (*), (przekazem pocztowym) (*) lub (inny – proszę podać jaki) (*)

……………………………………………………………………………………………………………...

 

……………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

……………………………………………………

Data

(*)Niepotrzebne skreślić